วิเคราะห์ชื่อ

วิเคราะห์ชื่อ หลักการตั้งชื่อ ตั้งอย่างไรให้เป็นมงคล168

วิเคราะห์ชื่อ

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อในสมัยก่อน ก็มักจะไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง หรือไม่ได้ยึดถือเอาความหมายใดเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนี้ คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ ที่ตั้งการตั้งชื่อลูก มักจะมีการวิเคราะห์ชื่อ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล จึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ และมักจะมีการ หาวิธีการตั้งชื่อตั้งอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุด และวันนี้ สำหรับใครที่กำลัง ตามหาหลักการตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมงคล เราไปลองดูศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล เพื่อการวิเคราะห์ชื่อ ให้เกิดความเป็นศิริมงคลและได้ชื่อที่ดีมากที่สุดกัน

วิเคราะห์ชื่อ และการตั้งชื่อตามศาสตร์โบราณ

ตามศาสตร์โบราณ มีการกำหนด หลักการตั้งชื่อบุคคล ซึ่งเป็นที่นิยมและถือปฏิบัติกันมากที่สุด นั่นก็คือการใช้ความหมายของทักษะที่ดี โดยจะยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก หมายถึง การใช้อักขระในวรรคบริวาร อายุ เดช สี มูระ อุตสาหะ หรือมนตรี เท่านั้น โดยมีข้อห้าม คือการห้ามใช้อัครวัตกาลกิณี โดยเด็ดขาด ดังนั้นชื่อที่ดี ตามการวิเคราะห์ชื่อ ควรจะมีภาษาและความหมายรวมถึงมีคำแปลที่ดีและมีความเป็นมงคล ท้ายที่สุดแล้วควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 เพื่อดูผลว่าดีหรือไม่อย่างไร

หลักการตั้งชื่อเพื่อความเป็นมงคล

หลักการตั้งชื่อถูกแบ่งแยกออกเป็นสำหรับเพศชายและสำหรับเพศหญิง โดยการตั้งชื่อเพศชายนั้นให้ชัยวัฒน์เดชนำหน้า และตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนการตั้งชื่อสำหรับเพศหญิง มักจะใช้วรรคศรีสำหรับนำหน้าหรือตามหลังหรือใช้เป็นส่วนประกอบ รวมถึงการใช้วรรคอื่นๆ เพื่อส่งเสริมในเรื่องต่างๆ เช่น

  • บริวาร เพื่อส่งเสริมและแก้ไขเรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง รวมไปถึงคนในบ้านหรือคนในปกครองญาติสนิทและมิตรสหาย ผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้มีความเคารพยำเกรง
  • อายุ เพื่อส่งเสริมเรื่องอายุวิถีความเป็นอยู่และการมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสุขทั้งกายและใจ
  • เดช เพื่อส่งเสริมและแก้ไขเรื่องที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สร้างหลักทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ เสน่ห์ที่ทำให้คนสงสารรักใคร่เมตตา
  • มูละ ช่วยส่งเสริมและแก้ไขเรื่องทรัพย์สินเงินทอง มรดก ทุนทรัพย์ การทำมาค้าขึ้น เรื่องเงินเงินทองทอง และความมั่นคงมั่งคั่ง
  • อุตสาหะ เพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขเรื่องความขยันหมั่นเพียรให้เกิดผลสำเร็จดี มีความรับผิดชอบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความอุตสาหะ
  • มนตรี ช่วยเรื่องของการเกิดการอุปถัมภ์ค้ำชูอุปการะสงเคราะห์และเกื้อหนุน จากผู้ที่เราแวดล้อม
  • กาลกิณี คือโชคร้ายและเรื่องอัปมงคล อุปสรรคและความยุ่งยาก ความผิดพลาดและความเสียหายความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลาย ห้ามนำมาใช้ในชื่อโดยเด็ดขาด

สำหรับใครที่กำลังตั้งชื่อหรือต้องการจะเปลี่ยนชื่อ ก็สามารถวิเคราะห์ชื่อของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ดูดวงหรือเว็บวิเคราะห์ชื่อ โดยตรง เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีและมีความเป็นมงคลส่งเสริมกำลังใจให้กับเจ้าของชื่อได้ดีมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น